Eerste gasloze dorp in Veldhoven

In Huysackers - onderdeel van nieuwbouwwijk Zilverackers - bouwen we duurzaam, zodat we nu én zeker ook in de toekomst comfortabel kunnen wonen en leven. Daarom kent Huysackers geen gasaansluiting en krijgt het zijn energie vanuit zonnepanelen. Daarnaast worden alle woningen voorzien van warmtepompen. Door deze energieopwekkende en energiebesparende maatregelen kunnen jouw gebruikskosten straks nihil zijn. En dat is mooi meegenomen.

image alt

Nul-op-de-meter woningen

Alle woningen in Huysackers zijn straks energieneutraal. Warmte wordt opgewekt door een warmtepomp. Dit zorgt voor een warm huis in de winter en (afhankelijk van je installatie) voor een koel huis in de zomer. Tel daar de plaatsing van zonnepanelen bij op en je hebt een nul-op-de-meter-woning. Wat is een nul-op-de-meter-woning eigenlijk? Het netto energieverbruik van een nul-op-de-meter-woning is gereduceerd tot nul. Hiervoor worden enerzijds energiebesparende maatregelen genomen en anderzijds energie-opwekkende voorzieningen zoals zonnepanelen. Voor deze woningen is extra hypotheekruimte beschikbaar.

image alt

Water zichtbaar afvoeren

Naast duurzame voorzieningen aan de nieuwbouwwoningen, is er in de gehele wijk ook aandacht voor de duurzame afvoer van hemelwater. Goten vangen dit water op en geven het af aan de greppels die door de wijk lopen. Er komt dus geen hemelwaterriool. Het overtollige water stroomt naar het Beekdal en de randen van het dorp, waarbij het natuurlijke hoogteverschil in de wijk wordt benut. Zo blijft het ecosysteem in stand.

Wat maakt Huysackers bijzonder? De architecten aan het woord
Wat speelt er? Het laatste nieuws