Huurvoorwaarden

Je hebt je oog laten vallen op een leuke huurwoning en je ziet jezelf er al helemaal wonen! Om in aanmerking te komen gelden wel een aantal huurvoorwaarden. Denk daarbij aan je inkomen en huurtermijn maar ook of je een zelfstandig ondernemer, student of al gepensioneerd bent. Hier lees je de voorwaarden.

image alt

Inkomensnorm

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning wordt jouw inkomen getoetst. Daarbij worden de volgende eisen gesteld. Om in aanmerking te komen voor dit nieuwbouwproject dient het bruto maandinkomen minimaal 3,5 de maandhuur te zijn. Voor een woning van € 900 per maand, dien je dus minimaal € 3.150 bruto te verdienen. Een 2e inkomen wordt hierbij volledig meegerekend.

Gepensioneerd?

Indien je gepensioneerd bent, toon je dit aan door middel van jaaropgaves. De inkomensnorm voor gepensioneerden ligt lager dan die van aspirant-huurders met een inkomen uit arbeid. Als pensioengerechtigde dien je minimaal 3x de maandhuur als inkomen per maand te ontvangen.

Zelfstandig ondernemer?

Voor zelfstandig ondernemers gelden andere inkomensberekeningen en/of aanvullende voorwaarden. Deze worden per individueel geval bekeken. Zelfstandigen dienen ons te voorzien van een recente winst- of verliesrekening van minimaal 2 volledige boekjaren plus een uittreksel uit de Kamer van Koophandel.

image alt

Aanvullende voorwaarden

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden. Je mag geen betalingsachterstand hebben bij je huidige verhuurder of hypotheekverstrekker. Inkomsten moeten worden aangetoond door bijvoorbeeld recente salarisstroken, werkgeversverklaring of accountantsverklaring, dan wel de inkomstenbelasting van de belastingdienst.

Wij bekijken altijd je individuele situatie en is het mogelijk dat er naast de inkomenseis aanvullende voorwaarden worden gesteld. Je kunt hiervoor rekening houden met bijvoorbeeld een waarborgsom of bankgarantie. De hoogte van de waarborgsom wordt per individueel geval vastgesteld. Een waarborgsom bedraagt minimaal 3x de kale maandhuur inclusief servicekosten.

Helaas komt niet iedereen in aanmerking voor een huurwoning. De verhuurmakelaar/beheerder behoudt zich het recht voor om een aspirant huurder zonder opgaaf van reden af te wijzen op basis van de aangeleverde gegevens.

Eigen vermogen

Beschik je over eigen vermogen op een Nederlandse bankrekening? Dan kun je 10% van het eigen vermogen bij je bruto jaarinkomen optellen. Je dient het eigen vermogen bij ons aan te tonen door middel van bijvoorbeeld een kopie bankafschrift.