Opgeleverd

Tijdelijke schoollocatie in Huysackers

8 oktober '20

In Huysackers komen twee nieuwe scholen zodat de kinderen straks in hun eigen omgeving naar school kunnen. Daarnaast verzorgt Nummereen het kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Organisatie ikOOK! heeft een nauwe samenwerking met OBS Dick Bruna en verzorgt daar de buitenschoolse opvang. Naar verwachting zijn de scholen vanaf schooljaar 2023/2024 gebruiksklaar. Omdat dit nog een tijdje duurt, komt er in de tussentijd een tijdelijke schoollocatie.

Basisscholen OBS Dick Bruna en De Brembocht

In Huysackers verzorgen twee basisscholen onderwijs vanuit één gebouw (OBS Dick Bruna vanuit stichting RBOB De Kempen en De Brembocht vanuit stichting Veldvest). Ook is er een kinderdagverblijf en wordt er buitenschoolse opvang geboden vanuit twee organisaties (ikOOK! en Nummereen).

De voorbereidingen hiervoor zijn opgestart, en naar verwachting is deze locatie in Huysackers vanaf schooljaar 2023/2024 gebruiksklaar. In de tussentijd komt er een tijdelijke locatie. De intentie is dat deze tijdelijke locatie eind 2020 gerealiseerd is. De locatie biedt voldoende capaciteit (182 leerlingen, 9 lokalen) tot minimaal het begin van het schooljaar 2021/2022. Indien nodig wordt de tijdelijke bouw na deze periode uitgebreid. Dit is afhankelijk van het leerlingaantal, de realisatie van de woningbouw in Huysackers en de planning van de definitieve school.

Op de tijdelijke locatie zijn beide basisscholen en de kinderopvang al aanwezig.

Wonen in Huysackers? Bekijk het woningaanbod
Vragen? Neem direct contact op!