Lotingsprocedure bouwkavels Huysackers fase 2

24 oktober '19

Gemeente Veldhoven verkoopt de bouwkavels in Huysackers. Ben jij geïnteresseerd in een kavel in fase 2 van het nieuwbouwplan? Kom dan naar de inloopavond op 12 november en kom alles te weten over de kavels die binnenkort in verkoop gaan!

image alt

Interesse kenbaar maken

Ben je geïnteresseerd in de aankoop van een kavel in de 2e fase van Huysackers? Vul dan het interesseformulier in en lever dat  uiterlijk 26 november 2019 19:00 uur in. Dat kan door het in te sturen naar [email protected].

Per post kan ook, stuur het dan naar gemeente Veldhoven, Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven of geef het af bij de receptiebalie van het gemeentehuis aan het Meiveld 1. Iedereen die binnen de inzendtermijn (tot en met 26 november 19:00 uur) een interesseformulier heeft ingestuurd, ontvangt een uitnodiging voor de lotingsavond.

Download het interesseformulier

Loting

Alleen kavels waarop meerdere personen reageren, worden verloot. Heb je als enige gereageerd op een kavel? Dan hoef je niet mee te loten. Je krijgt dan direct bericht met de uitnodiging voor een persoonlijk gesprek.

Op de lotingsavond ontvangen genodigden bij binnenkomst een overzicht van de kavels die verloot worden. Per kavel worden de belangstellenden willekeurig genummerd. Het kan dus dat je voor verschillende kavels een ander nummer hebt. Er zijn zoveel nummers per kavel als er gegadigden zijn. De loting wordt voltrokken door een hiertoe bevoegde notaris van het Notarishuys te Veldhoven. De notaris zal per kavel een 1e koper aanwijzen via het trekken van een nummer. Wanneer jouw nummer als 1e getrokken wordt ben jij de 1e gegadigde om de kavel te kopen. Na controle van jouw legitimatiebewijs vragen wij je een akkoordverklaring te tekenen als bewijs dat je de inloting accepteert.

Hierna wordt de volgorde geloot voor de reservelijst van de overige geïnteresseerden in deze kavel. Er komt een reservelijst voor zover er geïnteresseerden zijn met een maximum van 10 personen. Mocht je ingeloot worden voor meerdere kavels dan beslist je op de lotingsavond welke kavel jouw voorkeur heeft. De andere kavel(s) worden dan alsnog toegewezen aan de eerste reserve op de lijst.

Persoonlijk gesprek

De gemeente nodigt iedereen die is ingeloot uit voor een gesprek met de stedenbouwkundige en de verkoopbegeleider van de gemeente. In dit gesprek kun je de details verder doorspreken. In de tussentijd kun je alvast een architect zoeken. Heb je al een architect? Hij/zij is welkom om deel te nemen aan het gesprek. Aan het eind van dit gesprek kun je de kavel reserveren voor maximaal 2 weken. In deze periode beslis je definitief of je de kavel wilt en kunt kopen.

  Interesseformulier
  Meer over de loting