Opgeleverd

Natuurinclusief bouwen in Huysackers

14 oktober '20

In Huysackers wordt natuurinclusief bouwen toegepast. Dit betekent dat we bij de bouw van een deel van de woningen uit fase 2A en 2B de natuur deels integreren in de bouw. De nieuwbouwwoningen krijgen voorzieningen in de gevels en daken voor bijvoorbeeld vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen, waardoor deze weer nest- en verblijfsgelegenheid hebben. Dit zorgt voor een verbetering van de natuurlijke rijkdom in het gebied, wat tevens bijdraagt aan de leefbaarheid en natuurbeleving.

Waarom is natuurinclusief bouwen belangrijk?

Vogels en vleermuizen staan onder druk omdat nest- en verblijfplaatsen verdwijnen door sloop of renovatie. Nieuwbouwwoningen zijn daarbij goed geïsoleerd waardoor er nauwelijks ruimtes zijn voor vogels en vleermuizen om zich te vestigen. En dat terwijl deze diersoorten belangrijk zijn omdat ze zorgen dat ongedierte wordt bestreden. Dit draagt weer bij aan het welzijn en de gezondheid van mensen.

Foto's: Vivara Pro

Inbouwstenen vleermuizen
Inbouwstenen zwaluwen