Omgaan met regenwater in Huysackers

11 maart '20

Het regenwater van je eigen perceel in Huysackers op een verantwoorde manier opvangen en afvoeren? Leg je eigen voorraad regenwater aan of maak een waterpartij in je tuin. In de folder 'Omgaan met regenwater' informeert de gemeente Veldhoven over het watersysteem in Huysackers en geeft ze tips over het opvangen of infiltreren van regenwater in je eigen tuin.

Samen zorgen voor meer groen in Huysackers

De notitie van de gemeente gaat onder andere in op klimaatveranderingen en regenfeiten, het watersysteem in Huysackers, 'de groene tuin' en biedt praktische informatie voor inwoners. De gemeente streeft ernaar om, met de hulp van de inwoners, van Huysackers een duurzaam en klimaatbestendig woongebied te maken. Bijvoorbeeld door regenwater af te koppelen van het vuilwaterriool en 'terug te geven' aan de natuur. Want in een groene omgeving ligt de temperatuur lager.

Zelf aan de slag met regenwater

De regenpijpen van je woning in Huysackers mogen niet aansluiten op het vuilwaterriool. Waar moet het regenwater dat op je perceel valt - tuin, dak(en) en verhardingen - dan naartoe? In de folder geeft de gemeente een aantal tips om het water te 'sturen', regenwater op te vangen - bijvoorbeeld in een regenton of regenwaterschutting - of een infiltratievoorziening aan te leggen.

Meer lezen? Download hier gratis de notitie van de gemeente: Huysackers - Omgaan met regenwater (pdf)

Heb je vragen? Neem contact op met de gemeente Veldhoven
Verantwoord regenwater opvangen en afvoeren? Download de folder